Tjänster

  • Omlindning/renovering/försäljning av elmotorer.
  • Renovering/försäljning av generatorer och startmotorer.
  • Renovering/försäljning av vatten och avloppspumpar.
  • Även försäljning av bland annat lampor, tändstift, drivremmar, batterier, batterivatten, bilelektriska detaljer.
  • Även kol och kondensatorer till elmotorer.